Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι