Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό