Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Huso huso Μουρούνα