Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Orcinus orca Όρκα