Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Phocaena phocaena Φώκαινα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα