Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο