Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Canis lupus Λύκος
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Cervus elaphus Ελάφι
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο