Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Acomys minous Αγκαθοπόντικας