Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Mus musculus Σταχτοποντικός
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Micromys minutus Νανοπόντικας
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Myotis blythi Μακρομυωτίδα