Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Glis glis argenteus Δασομυωξός