Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Delphinus delphis Δελφίνι