Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa europaea Ασπάλακας