Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lynx lynx Λύγκας
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lutra lutra Βίδρα