Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και περιοχές Λημικό - Σαλονίκι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8252.83
Χερσαία Έκταση (ha) 7800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1413.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή που καλύπτεται κυρίως με δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη). Υπάρχουν επίσης δάση με Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη), μεσογειακή μακία, οροπέδια, βραχώδεις γκρεμοί, ρεματιές, πηγές και ποταμάκια.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή της Ν. Ελλάδας για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. Η μόνη περιοχή της Ν. Ελλάδας όπου επιζεί το Cervus elaphus (Κόκκινο ελάφι). Δεν υπάρχει άλλη άγρια ζωή, όμως συναντώνται μερικά αρπακτικά πουλιά, όπως ο Circaetus gallicus (Φιδαετός) και μερικές φορές τα Gyps fulvus (Όρνεα), Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) και Bubo bubo (Μπούφος).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης υπό κατασκευή. Σχεδιασμένο λατομείο, τουρισμός, συλλογή φυτών - καταπάτηση βλάστησης, παράνομη ρίψη απορριμμάτων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου. Μερικώς ανεξέλεγκτη δόμηση (στρατιωτική). Παράνομο κυνήγι ελαφιών.
Τρωτότητα Η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα λόγω της εγγύτητας στην Αθήνα είναι η κύρια απειλή για την σπάνια χλωρίδα. Περιορισμένο παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Aethionema saxatile graecum
Alyssoides utriculata
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Asperula pulvinaris
Astragalus hellenicus
Astragalus thracicus parnassi
Athamanta macedonica
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Bolanthus graecus
Bunium ferulaceum
Campanula celsii parnesia
Cedrus libanii brevifolia (Κέδρος της Κύπρου)
Centaurea attica pentelica
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea sibthorpii
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava setulifera
Cerastium candidissimum
Colchicum triphyllum
Comandra elegans
Consolida tenuissima (Κονσολίντα η λεπτότατη)
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Crepis incana
Crocus laevigatus
Crocus sieberi atticus
Dianthus serratifolius serratifolius
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia deflexa
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Gagea bohemica
Gagea granatellii
Gagea pusilla
Gagea villosa
Galium melanantherum
Geocaryum parnassicum
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Helianthemum lavandulifolium (Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο)
Helianthemum nummularium tomentosum
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iris attica
Iris sintenisii sintenisii
Lamium garganicum striatum
Lepidium hirtum nebrodense
Lilium chalcedonicum
Linum leucanthum
Malcolmia graeca bicolor
Malcolmia graeca graeca
Malosorbus florentina (Μηλόσορβος)
Matricaria trichophylla
Nepeta argolica argolica
Onobrychis ebenoides
Onosma kaheirei
Ornithogalum atticum
Orobanche baumanniorum
Orobanche gracilis
Paeonia mascula hellenica
Papaver albiflorum
Paronychia albanica graeca
Physospermum cornubiense
Polygala nicaeensis tomentella
Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού)
Scutellaria rupestris parnassica
Senecio macedonicus
Sideritis raeseri attica
Silene oligantha parnesia
Silene spinescens
Smyrnium orphanidis
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys spruneri
Thlaspi bulbosum
Thymus parnassicus
Tulipa hageri
Tulipa orphanidea
Tulipa undulatifolia
Verbascum boissieri
Verbascum delphicum
Verbascum graecum
Veronica sartoriana
Vicia pinetorum
Viola alba dehnhardtii
Viola alba thessala
Viola hymettia
Viola sieheana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Apodemus flavicollis (Κρικοποντικός)
Apodemus mystacinus epimelas (Βραχοποντικός)
Apodemus sylvaticus creticus (Δασοποντικός της Κρήτης)
Apodemus sylvaticus dichrurus (Δασοποντικός ο δίχρουρος)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Crocidura leucodon (Χωραφομυγαλή)
Eptesicus serotinus (Τρανονυχτερίδα)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Plecotus auritus (Ωτονυχτερίδα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Asio otus otus (Νανόμπουφος)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Corvus corone corone (Κουρούνα)
Corvus monedula soemmerringi (Κάργια)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus montanus transylvanicus (Βουνοπαπαδίτσα)
Passer domesticus (Σπουργίτης)
Passer montanus montanus (Δεντροσπουργίτης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Petronia petronia petronia (Πετροσπουργίτης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Pica pica pica (Καρακάξα)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia decaocto (Δεκαοχτούρα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sturnus vulgaris vulgaris (Ψαρόνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus iliacus iliacus (Κοκκινότσιχλα)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Turdus torquatus alpestris (Απλική τσίχλα)
Turdus torquatus torquatus (Χιονότσιχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη