Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες της Θράκης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15544.06
Χερσαία Έκταση (ha) 22000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 224.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1044.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σειρά παράκτιων λιμνών. Η μεγαλύτερη, η λίμνη Βιστωνίδα έχει υφάλμυρο νερό, με εισροές γλυκού νερού από δύο ποταμούς. Οι άλλες λιμνοθάλασσες είναι αλμυρού νερού. Η λίμνη Μητρικού είχε γλυκό νερό μέχρι το 1986. Η λίμνη Μέση έχει αλυκή. Η λίμνη Βιστωνίδα έχει εκτεταμένα έλη, παρακείμενες ζώνες από θάμνώνες αλμυρικιών, έλη αλμυρού νερού, λίμνες γλυκού νερού και υγρά λιβάδια. Οι ποταμοί που πέφτουν στη Βιστωνίδα έχουν παραποτάμιο δάσος και αμμώδη επίπεδα στις εκβολές τους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πλούσια ζωή από πουλιά όλες τις εποχές. Υπάρχει μια φωλιά Ερωδιών σε φυτεία πεύκων στο Πόρτο Λάγος και άλλη μία με Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας) στους καλαμιώνες. Επίσης είναι πολύ διαδεδομένη η παρουσία παρυδάτιων πουλιών που φωλιάζουν όπως επίσης και Γλαρόνια. Οι παρακείμενοι λόφοι έχουν σημαντική ποικιλότητα πληθυσμών από αρπακτικά πουλιά που τρέφονται ανάμεσα στα έλη. Μέχρι το 1983 υπήρχε αυξανόμενος πληθυσμός (πάνω από 2.000) Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο) στις λίμνες αλμυρού νερού. Διαχειμάζοντες Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος) συναντώνται στις λιμνοθάλασσες του Πόρτο Λάγος. Πολύ σημαντική περιοχή για τη διαχείμανση και τη μετανάστευση πολλών ειδών από υδρόβια πτηνά. Η εγγύτητα πολλών από τις λίμνες, προσφέρει καλύτερη προστασία και διαφυγή από την κυνηγετική όχληση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, τουριστική ανάπτυξη, έντονο κυνήγι, ρύπανση από αγροχημικές και βιομηχανικές πηγές, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Η σημαντικότητα της περιοχής για την διαχείμανση των υδρόβιων πουλιών μειώνεται από το κυνήγι. Η λίμνη Βιστονίδα υποφέρει από ρύπανση (βοθρολύματα από τη Ξάνθη). Οι φωλιές ερωδιών που υπάρχουν στο Πόρτο Λάγος προστατεύονται. Τα έλη, τα υγρολίβαδα και τα παρόχθια δάση γύρω από την Βιστονίδα απειλούνται σοβαρά από την διεκδίκηση εδαφών (1987). Η λίμνη Μητρικού επηρεάζεται σοβαρά από την άντληση νερού για τις αγροκαλλιέργειες, αφού το θαλασσινό νερό που έχει εισβάλει , έχει καταστρέψει το αρχικό οικοσύστημα (1986).
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthriscus nemorosa
Cistus laurifolius (Λαδανιά η δαφνόφυλλη)
Cyperus hamulosus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus pinifolius pinifolius
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Ferulago sylvatica confusa
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Genista lydia (Γενίστα της Λυδίας)
Heracleum sphondylium ternatum
Minuartia greuteriana
Paeonia peregrina
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Salix xanthicola (Ιτιά της Ξάνθης)
Silene spergulifolia
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Trifolium hybridum hybridum
Tulipa australis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Bubalus bubalis (Βούβαλος)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Lynx lynx (Λύγκας)
Martes foina (Κουνάβι)
Martes martes (Δεντροκούναβο)
Meles meles (Ασβός)
Microtus guentheri hartingi (Αρουραίος της Μεσογείου)
Microtus guentheri macedonicus (Αρουραίος της Μακεδονίας)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myomimus personatus (Μυόμιμος)
Myotis mystacinus (Μουστακομυωτίδα)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sorex araneus (Κοινή μυγαλή)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Vormela peregusna (Στικτοϊκτίδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anser erythropus (Νανόχηνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus novaeseelandiae (Γαϊδουροκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Aquila rapax orientalis (Στεπαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo lagopus lagopus (Χιονογερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Clangula hyemalis (Χιονόπαπια)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco pelegrinoides (Ερημοπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gavia stellata stellata (Κηλιδοβούτι)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Larus argentatus argentatus (Ασημόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Limnodromus scolopaceus (Μεγάλος Λιμνοδρόμος)
Limosa lapponica lapponica (Ακτοτούρλι)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanitta nigra (Μαυρόπαπια)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Motacilla citreola (Κιτροσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oenanthe pleschanka (Παρδαλοπετρόκλης)
Oxyura leucocephala (Κεφαλούδι)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps auritus auritus (Χειμωνοβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps grisegena (Κοκκινοβουτηχτάρι)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Xenus cinereus (Ρωσότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Vipera berus bosniensis (Αστρίτης)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alosa caspia vistonica (Θρίτσα (Κασπιολόζα))
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη