Στοιχεία Είδους

Όνομα Cistus laurifolius
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Συλλογή, Υλοτομία, Βοσκή, Διάνοιξη δρόμων
Σχόλια απειλών ONLY A SMALL POPULATION NORTH OF PESSANI VILLAGE (EVROS)
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα OAK FOREST
Παγκόσμια Εξάπλωση CORSICA/FRANCE/SPAIN/ITALY/PORTUGAL/TURKEY

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cistus laurifolius "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010002 Βουνά του Έβρου Βιότοπος CORINE Νομός Εβρου
A00010004 Λίμνες της Θράκης Βιότοπος CORINE Νομός Ροδόπης