Στοιχεία Είδους

Όνομα Cistus laurifolius
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Συλλογή, Υλοτομία, Βοσκή, Διάνοιξη δρόμων
Σχόλια απειλών ONLY A SMALL POPULATION NORTH OF PESSANI VILLAGE (EVROS)
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα OAK FOREST
Παγκόσμια Εξάπλωση CORSICA/FRANCE/SPAIN/ITALY/PORTUGAL/TURKEY

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cistus laurifolius "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.