Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT1011038 Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς
AT3011041 Χερσόνησος Τραγοβούνι (Σουφλερή)
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
AT1011106 Χερσόνησος Μεθάνων
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
AT1010107 Χερσόνησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας
AT1011063 Χερσόνησος Άσσου
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011013 Χαράδρα Αώου
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
AT6020017 Φρέ
AT1011014 Φαράγγι ποταμού Νέδα
AT6011024 Φαράγγι Χα
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
AT6011022 Φαράγγι Μύθων
AT1011018 Φαράγγι Κοσκαράκας
AT4011002 Φαράγγι Αγγίτη ποταμού
AT6010074 Φαιστός
AT1011136 Υψώματα Λυγιάς
AT1011135 Υψώματα Ελληνικού
AT6020018 Υρτάκινα