Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αισθητικό Δάσος Μύτικα Πρεβέζης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα Μύτικα
Συνολική Έκταση (ha) 66.30
Χερσαία Έκταση (ha) 66.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος
Αρχαιολογικός Χώρος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Κωνοφόρων
Μακία
Μεικτό Δάσος
Παραθαλάσσιο Δάσος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πεδινό Δάσος
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Αμμώδεις αλλουβιακές αποθέσεις, θινικοί σχηματισμοί.

Περιγραφή Τόπου

Παράκτιο ημιφυσικό πεδινό δάσος κυρίως συγκροτούμενο από ιθαγενή και ξενικά κωνοφόρα (χαλέπιος πεύκη, τραχεία πεύκη, ακτινωτή πεύκη, μαύρη πεύκη, παραθαλάσσια πεύκη) αλλά και από ξενικά πλατύφυλλα (ευκάλυπτος, κυανόφυλλη ακακία, ψευδακακία). Πλούσιος υπώροφος από μακία βλάστηση (σχοίνος, λιγαριά, πικροδάφνη, φιλλύκι, πουρνάρι, μυρτιά) και ορισμένα υγρόφιλα πλατύφυλλα (νερόφραξος, φτελιά). Λείπει η κουκουναριά που θα μπορούσε να υπάρχει. Διασχίζεται από αρκετούς δασικούς δρόμους και μονοπάτια και εφάπτεται σε μεγάλο μήκος με αμμώδη ακτή. Είναι προσφιλής τόπος αναψυχής του τοπικού πληθυσμού και γειτνιάζει με τον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο της Νικοπόλεως. Περιλαμβάνεται σε ευρύτερη έκταση που κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος. Προήλθε από αναδασώσεις της 10ετίας του 1960 επί δημοσίας επικοιστικής εκτάσεως που χρησιμοποιούνταν ως χειμέριο λιβάδι.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άγονη αμμώδης θινική περιοχή που σταθεροποιήθηκε με φυτεύσεις και ανάπτυξη φυσικής βλαστήσεως πριν από 30 χρόνια. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως χειμερινός βοσκότοπος.

Σημεία με καλή Θέα

Η θέα είναι περιορισμένη λόγω επιπεδότητας και πυκνής βλαστήσεως.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος της ακτής. Μέσα στο δάσος από δασικούς δρόμους και μονοπάτια.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Ημιφυσική κατάσταση με δυνατότητες να βελτιωθούν.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακατάλληλη αναδάσωση
Αναψυχή
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Κυκλοφορία Οχημάτων
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Πολύ πυκνή και ξηροφυτική βλάστηση περιορίζει τον ωφέλιμο χώρο για αναψυχή.

Τρωτότητα

Μεγάλος κίνδυνος ολικής καταστροφής από φωτιά από συσσωρευμένη βιομάζα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Μικτό δάσος
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη