Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακρωτήριο Ελαία (Κλάμπ Μεντιτερανέ)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011035
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα Ύψους
Συνολική Έκταση (ha) 71.52
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 4.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Καταφύγιο Θηραμάτων

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Μακία
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα καταπράσινο τοπίο όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του Club Mediterranee. Η περιοχή καλύπτεται από πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές, θάμνους της Μεσογειακής μακίας κ.λ.π. ενώ έχουν φυτευθεί και πολλά καλλωπιστικά είδη δένδρων και θάμνων.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Άλλοτε εντελώς φυσική περιοχή που μετά το 1960 έγιναν οι εγκαταστάσεις του Club Mediterranee, χωρίς να χαθεί κατά μεγάλο μέρος η παλιά φυσικότητα του τοπίου.
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι Ένα δίκτυο από δρόμους και μονοπάτια διασχίζει όλη την περιοχή.

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Μικροί όρμοι
Παραλία με χαλίκια ή πέτρες
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη