Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αχίλλειο και Γαστούρι Κερκύρας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011057
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα Γαστουρίου
Συνολική Έκταση (ha) 179.43
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 5.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ελαιώνας
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ο οικισμός Γαστούρι και ο χώρος του Αχιλλείου ήταν ως τώρα ενταγμένα ως δύο ξεχωριστά ΤΙΦΚ. Κρίνεται σωστότερο να ενωποιηθούν γιατί αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοπίο. Ο χώρος των Ανακτόρων του Αχιλλείου με τους κήπους του και το ίδιο το Αχίλλειο αποτελούν σίγουρα ένα θαυμάσιο τοπίο. Η ευρύτερη περιοχή του Γαστουρίου είναι κι αυτή πανέμορφη. Μία πλαγιά που βλέπει προς τη θάλασσα, με ελαιώνες, κυπαρίσσια, πεύκα και θάμνους που διατηρεί ακόμα τη φυσικότητά της. Οι λίγες βίλες και τα ξενοδοχεία δεν αλλοιώνουν την εικόνα του τοπίου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Οικοδόμηση
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη