Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βαθύπετρο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010067
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα Αρχανών
Συνολική Έκταση (ha) 154.59
Χερσαία Έκταση (ha) 154.6
Συνολική Περίμετρος (km) 6.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 520.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Το Βαθύπετρο βρίσκεται νότια μιας γεωλογικής επαφής. Βόρεια από την επαφή το υπόβαθρο αποτελείται από θαλάσσιους ασβεστόλιθους και μάργες του Μειωκαίνου-Πλειοκαίνου. Νότια από την επαφή το υπόβαθρο αποτελείται από παλαιότερο πέτρωμα που συνίσταται από μίγμα κροκαλοπαγών, ψαμμιτών και αργίλων. Το Βαθύπετρο βρίσκεται σε ένα αργιλώδες πλάτωμα ενός αναβαθμού.

Περιγραφή Τόπου

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο άκρο ενός φυσικού αναβαθμού στις ΝΑ κλιτύες του όρους Γιούχτα. Προς τα δυτικά η θέα εκτείνεται ως τον Ψηλορείτη. Το τοπίο είναι λοφώδες και καλλιεργημένο με αμπέλια και ελιές. Προς τα Νότια φαίνεται Μονοδένδρι και ΝΑ η Μεγάλη Κορυφή. Το τοπίο είναι αγροτικό χωρίς οικισμούς και κατοικίες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ερείπια μινωικού μεγάρου του 1580 π.χ. που χρησίμευε ως αγροικία με εγκαταστάσεις σταφυλοπιεστηρίου και ελαιοπιεστηρίου.

Σημεία με καλή Θέα

Από το Μινωϊκό Ανάκτορο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Διάβρωση
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ακαλλιέργητη και διαταραγμένη γη
ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ
Καλλιέργειες
Υγρό λιβάδι και φυτοκοινωνία με ψηλά χόρτα
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη