Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αισθητικό Δάσος Αμυγδαλεώνα Καβάλας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011109
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα Δήμος Καβάλας και Κοινότητα Αμυγδαλεώνα
Συνολική Έκταση (ha) 2522.77
Χερσαία Έκταση (ha) 2552.0
Συνολική Περίμετρος (km) 48.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 473.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος
Καταφύγιο Θηραμάτων

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Κωνοφόρων
Μακία
Παραθαλάσσιο Δάσος
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Γρανίτες, σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, έδαφος αβαθές αμμοαργιλώδες, και ερυθρά μεσογειακά εδάφη σε μικρότερο ποσοστό.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για τεχνητό δάσος κωνοφόρων με κυρίαρχο είδος των τραχεία πεύκη, που ιδρύθηκε από το 1914 έως το 1940 σε έκταση 8579 στρεμμάτων γύρω από την πόλη της Καβάλας. Η υπόλοιπη έκταση των 20000 στρεμμάτων είναι θαμνότοπος και φρυγανότοποι στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθεί ψηλά δάσος κωνοφόρων και πλατυφύλλων. Πριν πραγματοποιηθεί η αναδάσωση, η ανάντι της πόλεως περιοχή καλύπτονταν από γυμνά βράχια που αντανακλούσαν την ηλιακή ακτινοβολία και ανέβαζαν τη θερμοκρασία το καλοκαίρι στην περιοχή της πόλης όπως αφηγούνται οι παλαιοί κάτοικοι. Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε με την ανάπτυξη του δάσους το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται για την αναψυχή των κατοίκων της Καβάλας. Δυστυχώς η μεγάλη πυρκαϊά του 1985 κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του ψηλού δάσους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η δημιουργία δάσους κωνοφόρων και μάλιστα με κύριο είδος την τραχεία πεύκη ήταν ατυχής, γιατί έχει πάντα τον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής από φωτιά αλλά το είδος αυτό έδωσε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα σε συνθήκες εδάφους και κλίματος που κανένα άλλο είδος δεν θα μπορούσε να δώσει. Η προσαρμογή της τραχείας πεύκης ήταν πολύ καλή, παρά τα κάποια προβλήματα προσβολών από τα έντομα Myelophilus piniperta και Gnethocampa pitiocampa που παρατηρήθηκαν κατά το 1960-63. Η δυνατότητα εγκατάστασης πλατύφυλλων είναι περιορισμένη και ο κίνδυνος πυρκαϊάς μπορεί μόνον να μειωθεί, με κατάλληλα προληπτικά και διαχειριστικά έργα και μέτρα, αλλά όχι να εξαληφθεί. Η αναδασωτική προσπάθεια που άρχισε πάλι μετά τη μεγάλη πυρκαϊά πρέπει να συνεχισθεί μέχρι να καλυφθεί το σύνολο της εκτάσεων των 24420 στρεμμάτων, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης αυτοφυών πλατυφύλλων δένδρων και θάμνων. Το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης που υπάρχει πρέπει να διατηρηθεί ώστε η πόλη της Καβάλας να αποκτήσει το δάσος αναψυχής και προστασίας που είχε και να το επεκτείνει, οργανώνοντας καλύτερα την αντιπυρική προστασία και την αναψυχή.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Θαμνότοποι, φρυγανότοποι και γυμνές βραχώδεις εκτάσεις μέχρι το 1914. Εγκατάσταση τεχνητού δάσους τραχείας πεύκης και κυπαρρισιού σε μεγάλο μέρος (8500 στρ.) μέχρι 1980. Καταστροφή του μεγαλυτέρου μέρους του δάσους το 1985. Επανεγκατάσταση και επέκταση του δάσους την τελευταία εικοσαετία.

Σημεία με καλή Θέα

Πολλά και διάφορα σημεία δίνουν πανοραμική θέα προς την πόλη και τη θάλασσα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος της κορυφογραμμής, κατά μήκος δασικών δρόμων και μονοπατιών.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αλλου τύπου αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Πρόκειται για τεχνητό δάσος με μεγάλη αναψυχική και κοινωνική αξία για τους κατοίκους της Καβάλας δεδομένου ότι η χερσαία περιοχή του νομού Καβάλας δεν έχει πολλά δάση και χώρους αναψυχής πλην του Παγγαίου, της περιοχής του Νέστου και των ακτών. Η κοντινή θέση του δάσους σε ένα πολυπληθές αστικό και βιομηχανικό κέντρο είναι πολύ σημαντική.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Βοσκή
Λιμενικά εργα
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το δάσος περιβάλλει την πόλη από τα βόρεια, ανατολικά και δυτικά. Κατά την επέκταση της πόλης προς τα δυτικά τροποιήθηκαν τα όρια του αισθητικού δάσους και μειώθηκε η έκτασή του κατά 3740 στρ.

Τρωτότητα

Ο κίνδυνος πυρκαϊάς είναι πάντα υπαρκτός ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μόνον πλατύφυλλα για την αναδάσωση. Υπάρχουν επίσης σημαντικές πιέσεις για αλλαγή χρήσης, για την επέκταση της πόλης και ειδικές λειτουργίες που μόνο προς το δάσος μπορούν να επεκταθούν.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Αξιόλογα Φυτά
Calycotome villosa (Ασπάλανθος)
Carpinus orientalis (Σκυλόγαυρος)
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Erica arborea (Δεντρορείκι)
Fraxinus ornus (Μικρός φράξος)
Juniperus oxycedrus oxycedrus (Αγριόκεδρο)
Olea europaea oleaster (Αγριελιά)
Ostrya carpinifolia (Οστρυά)
Paliurus spina-christi (Παλιούρι)
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη