Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόϊλας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011058
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα Κοινότητα Χανδρά
Συνολική Έκταση (ha) 197.28
Χερσαία Έκταση (ha) 197.0
Συνολική Περίμετρος (km) 5.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Καταφύγιο Θηραμάτων
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ιζηματογενείς ασβεστόλιθοι της Ιουρασίου, ως Ηωκαίνου περιόδου της σειράς Μαγκασά. Εδαφος: terra rossa από εξαλλοίωση ασβεστολίθων.

Περιγραφή Τόπου

Εγκαταλεμμένος ενετικός οικισμός, στους δυτικούς πρόποδες ενός ασβεστολιθικού λόφου που δεσπόζει σε έναν ανοικτό κάμπο που καλύπτεται από αμπελώνες. Είναι ένα σχεδόν αδιαμόρφωτο τοπίο, αν εξαιρέσει κανείς τη περίφραξη των βοσκών και την ακαλαίσθητη ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Πλήρης
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από το ύψωμα του Βόιλα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μονοπάτι Ε4 προς Ζάκρο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Τα ερείπια του ενετικού οικισμού εναρμονίζονται στο τοπίο και προσφέρουν την ρωμαική εικόνα των αρχαιολογικών χώρων ως τις αρχές του αιώνα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη