Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011026 Φαράγγι Μονής Ρογκοβού
AT6020018 Υρτάκινα
AT6020005 Σύβριτος
AT5011065 Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT6010033 Πολυρρήνια
AT4011028 Περιοχή Πεύκου Γράμμου
AT3011009 Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα)
AT6011054 Οροπέδιο Λασηθίου
AT3011039 Μονή Σπηλιάς Καμπουριανών Αγράφων (Σπηλιώτισσα)
AT1011065 Μονή Μακελαριάς, Βράχος, Γερακοβούνι, Λίμνη Ρακίτα
AT4011020 Μονή Ζάβορδας
AT6020004 Μαρουλάς
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT4011031 Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα
AT6010002 Κριτσά
AT4011022 Κρανιώνας, Χάλαρα, Παύλος Μελάς
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά
AT6010025 Ιμπριώτικο Φαράγγι
AT3012037 Ιερά Μονή Ρεντίνας
AT6010007 Δρήρος
AT6011053 Δικταίον Άντρον
AT2011105 Δημοσάρι και Kαστανόλογγος στην Όχη Ευβοίας