Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Προφήτης Ηλίας (Λιούστρα) Μεσσηνίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα Μοναστήρι Μεσσηνίας
Συνολική Έκταση (ha) 624.27
Χερσαία Έκταση (ha) 624.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Καταφύγιο Θηραμάτων

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δρυοδάσος
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία

Τα πετρώματα της περιοχής είναι κυρίως σχιστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Ένα βουνό που βρίσκεται βορειοανατολικά από τα όρη της Κυπαρισσίας και έχει ύψος 1146m. Στην κορυφή ανεβαίνει δρόμος και υπάρχουν κεραίες τηλεπικοινωνιών. Η ιδιαιτερότητα του βουνού αυτού συνίσταται στο ότι σκεπάζεται σε μεγάλο τμήμα του και μέχρι την ψηλότερη κορυφή με δάσος από αιωνόβιες αριές (Quercus ilex) ύψους μέχρι 15 μ. και ηλικίας τουλάχιστον εκατό ετών, μοναδικό σ΄όλη την Πελοπόννησο. Κατά τόπους υπάρχουν και φυλλοβόλες δρύες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Παλιότερα η περιοχή σκεπαζόταν από πυκνά δρυοδάση και να θπήρχαν μεγάλα θηλαστικά, όπως αγριογούρουνα, λύκοι κλπ. Σήμερα το δάσος έχει αραιώσει και η φυσική αναγέννηση έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει λόγω της βόσκησης. Το κυνήγι έχει εξαφανίσει τα μεγάλα θηλαστικά.

Σημεία με καλή Θέα

Όλο το βουνό προσφέρει θέα προς τις γύρω περιοχές.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ο δρόμος που ανεβαίνει προς την κορυφή. Υπάρχουν και μονοπάτια των οποίων όμως δεν γνωρίζω τις διαδρομές.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η κυριώτερη απειλή είναι η βόσκηση της περιοχής, από γίδια και πρόβατα και το σταμάτημα της φυσικής αναγέννησης.

Τρωτότητα

Αν συνεχισθεί η σημερινή κατάσταση, με τη βόσκηση και τη λαθροθηρία το υπέροχο δάσος της Αριάς δεν έχει μέλλον και η πανίδα θα υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Αξιόλογα Φυτά
Acer orientale (Σφενδάμι Κρητικό)
Biarum spruneri
Quercus ilex (Αριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη