Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αισθητικό Δάσος Κουρί Αλμυρού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011118
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα Αλμυρός
Συνολική Έκταση (ha) 108.21
Χερσαία Έκταση (ha) 108.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 75.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Αισθητικό Δάσος Κουρί Αλμυρού". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δρυοδάσος
Πεδινό Δάσος
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Προσχωσιγενή, ερυθρά μεσογειακά εδάφη με κροκάλες.

Περιγραφή Τόπου

Φυσικά πεδινό δρυοδάσος, που συγκροτείται από χνοώδη δρυ (70%) και βαλανιδιά (Q.macrolepis) 20%. Υπόλειμα του άλλωτε πεδινού δρυοδάσους. Η κλίση του εδάφους δεν ξεπερνάει το 2%. Το έδαφος είναι συνεκτικό και σε μεγάλο ποσοστό λιθοβριθές με κροκάλες. Είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα πεδινού δάσους που απέμειναν στην Ελλάδα. Είναι αμιγές δρυοδάσος χωρίς υπώροφο. Διάσπαρτα εμφανίζονται λίγα άτομα οξυκέδρου και κράταιγου (Crataegus monogyna). Η σπανιότητά του ως πεδινό δάσος, η εύκολη προσπέλαση και η γειτνίασή του με την αστική περιοχή του Αλμυρού το καθιστούν ιδιαίτερα πρόσφορο για την αναψυχή του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, μιας και προσφέρει ένα δροσερό περιβάλλον σε μία θερμή πεδινή περιοχή ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Το έδαφος είναι συμπιεσμένο και άγονο χωρίς αρκετή ποσότητα δασικού χούμου. Λίγες δεκαετίες πριν το δάσος ήταν ανοιχτό στην κτηνοτροφία και μόλις πριν 10 χρόνια περιφράχθηκε. Το ύψος των δέντρων είναι σχετικά μικρό για τα είδη που το συγκροτούν. Τα δένδρα είναι μικρής διαμέτρου και κουφαλερά, μέσης ηλικίας 160 ετών και αναπτύχθηκαν μετά από παλαιότερες υλοτομίες. Πρόκειται δηλαδή για πρεμνοφνές δάσος και αρκετά δέντρα ξηραίνονται κάθε χρόνο και απομακρύνονται. Μετά από αραιώσεις, κλαδεύσεις και καθαρισμούς που έγιναν τα τελευταία χρόνια τα δένδρα έχουν μία τάση να εκπτύσσουν λαίμαργους βλαστούς στον κορμό τους. Μετά από μια αναμόχλευση του εδάφους που έγινε πρόσφατα φύτρωσαν πολλά νεαρά άτομα που χρειάζονται προστασία για να δημιουργήσουν ένα νέο υγιές, σπερμοφυές πλέον δρυοδάσος, το οποίο πρέπει να εμπλουτισθεί και με άλλα αυτοφυή είδη της περιοχής. Παρόλα αυτά είναι μία φυσική κατάσταση που πρέπει να διατηρηθεί. Σε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του δάσους, 300 στρεμμάτων, προς την πλευρά του Αλμυρού έχουν γίνει πολλές εγκαταστάσεις αναψυχής. Αναψυκτήριο (Στέκι Κυνηγών), εκκλησία, τεχνητές λίμνες, μικρός κυκλικός σιδηρόδρομος, παιδική χαρά, γήπεδα κ.λ.π. και πρόσφατα κατασκευάσθηκε ένα μεγάλο κτίριο με προοπτική να λειτουργήσει ως ξενώνας και συνεδριακό κέντρο. Το τμήμα αυτό φορτώθηκε με πολλές εγκαταστάσεις, που ξεπερνούν την έννοια της δασικής αναψυχής, και έχασε τη φυσικότητά του. Στο υπόλοιπο δάσος υπάρχουν μόνο πεζόδρομοι και αντιπυρικοί δρόμοι αλλά εγκαταστάθηκε και ένας πληθυσμός ζαρκαδιών και αγριοπροβάτων τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην αναγέννηση του δάσους και πρέπει να εξεταστεί η απομάκρυνσή τους.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Έντονη βοσκή και τυχαίες υλοτομίες στο παρελθόν υποβάθμισαν την υγεία του δάσους. Σήμερα οι συνθήκες διαχείρισης είναι πολύ καλύτερες και θα οδηγήσουν σε ένα νέο υγιέστερο σπερμοφυές δάσος.

Σημεία με καλή Θέα

Η θέα είναι περιορισμένη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Διάφοροι πεζόδρομοι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Οικοτουρισμός
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Αισθητική Αξία
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακατάλληλη αναδάσωση
Αναψυχή
Βοσκή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Δεν πρέπει να γίνουν άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής. πρέπει να φύγουν τα άγρια ζώα για να διευκολυνθεί η αναγέννηση του δάσους.

Τρωτότητα

Η συμπίεση του εδάφους από τους επισκέπτες είναι ένας κίνδυνος.

Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη