Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πολυρρήνια
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα Πολυρρήνια
Συνολική Έκταση (ha) 449.97
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δρυοδάσος
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από κάστρο
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Οπωρώνας
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Η ακρόπολη της Πολυρρήνιας ήταν κτισμένη σε ασβεστολιθική μάζα της σειράς της Πίνδου με επίπεδη κορυφή και απόκρυμνες κλιτύες, επωθημένη σε αρχαιότερους ασβεστολίθους της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως και περιβαλλόμενη χαμηλότερα από νεογενείς μάργες και κροκαλοπαγείς και λατυποπαγείς αποθέσεις.

Περιγραφή Τόπου

Η αρχαία Πολυρρήνια βρισκόταν στην κορυφή απόκρημνου λόφου στις υπώρειες του όρους Προφήτης Ηλίας πάνω από την πεδιάδα και τον κόλπο του Κισσάμου. Ο λόφος περιβάλλεται από χαράδρες και φαράγγια. Η διαδρομή από τον Κίσσαμο προς την Πολυρρήνια ακολουθεί μία κοιλάδα κατάφυτη με ελαιώνες και οπωρώνες. Η ακρόπολη περιβάλλεται από Β. ΒΔ και Ν.Α. από κυκλώπεια τείχη. Ο σύγχρονος οικισμός είναι κτισμένος ανάμεσα σε οπωρώνες στη Δ πλευρά του λόφου κάτω από την Ακρόπολη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Πολυρρήνια ήταν η σημαντικότερη Δωρική πόλη κατά την διάρκεια των κλασικών χρόνων. Συνέχισε να ακμάζει κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή.

Σημεία με καλή Θέα

Από την Ακρόπολη προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από το χωριό προς την Ακρόπολη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη