Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900119 Βλυχό
AT9000001 Περιοχή Μώλου - Ρεγκινίου - Καλλιδρόμου - Ανάβρας
AT6020019 Έλυρος
AT6020018 Υρτάκινα
AT6020017 Φρέ
AT6020015 Βώρος
AT6020005 Σύβριτος
AT6020004 Μαρουλάς
AT6011115 Αγία Ειρήνη
AT6011063 Δουλιανά (Νταϊλιανά)
AT6011061 Άσπρο
AT6011060 Γαβαλοχώρι
AT6011059 Ελεύθερνα
AT6011058 Βόϊλας
AT6011049 Αγία Τριάδα
AT6011048 Χόνδρος
AT6011047 Λύττος ή Ξυδάς
AT6011022 Φαράγγι Μύθων
AT6011021 Βρόκαστρο
AT6011014 Λιθίνες Σητείας
AT6011011 Σταυροχώρι
AT6011009 Ρόκκα Χανίων
AT6011005 Σίβας
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι

Διάφορες εικόνες από τόπους της τρέχουσας αναζήτησης. Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μετάβαση στις πληροφορίες των αντίστοιχων τόπων.

AT3011040 - Κόλπος Νηών Σούρπης (Τοπίο (ΤΙΦΚ))


AT1080114 - Νησάκι Μαδουρή Λευκάδας (Τοπίο (ΤΙΦΚ))


AT5011003 - Αλυκή Θάσου (Τοπίο (ΤΙΦΚ))


AT5011039 - Ανάβατος (Τοπίο (ΤΙΦΚ))


AT2011044 - Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων (Τοπίο (ΤΙΦΚ))