Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αρχαία Θάσος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα Θάσου (Λιμένα)
Συνολική Έκταση (ha) 137.57
Χερσαία Έκταση (ha) 135.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 165.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Αρχαία Θάσος". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από κόλπο
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδης Ακτή
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δάσος Κωνοφόρων
Ελαιώνας
Παραθαλάσσιο Δάσος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Γεωλογία

Σχιστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Στη οριοθετούμενη περιοχή περιλαμβάνεται ο αρχαολογικός χώρος εντός του οικισμού, το λιμάνι με τα αιωνόβια πλατάνια, το αρχαίο θέατρο, η υπόλοιπη περιοχή με τις αρχαιότητες μέχρι την κορυφή του λόφου όπου βρίσκεται το αρχαίο τείχος και η νοτίως του τείχους δασική περιοχή σε ακτίνα 1000m περίπου η οποία είναι παραθαλάσσιο δάσος τραχείας πεύκης με υπόροφο από αείφυλλα πλατύφυλλα. Λοφώδης περιοχή χαμηλού υψομέτρου. Δεν διαφορίζεται από το υπόλοιπο δάσος που συνέχεται από τη θάλασσα μέχρι τα ψηλότερα σημεία του νησιού, αποτελεί όμως προστατευτική ζώνη για τον αρχαιολογικό χώρο και πρέπει να διατηρηθεί ώς συμπληρωματικό στοιχείο του αρχαιολογικού χώρου, ενός πολύ σημαντικού αρχαιολογικού χώρου στον οποίο αποτυπώθηκε η ιστορία του νησιού από τον 8ο π.Χ. αιώνα όταν η Θάσος εποικίσθηκε από Παρίους και ήκμασε κατά την κλασσική εποχή.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ανασκαφές από τη Γαλλική αρχαιολογική υπηρεσία το 1911. Τουριστική αξιοποίηση τα τελευταία χρόνια και παράλληλη διατήρηση του οικισμού. Καμία επέμβαση στο δάσος τα τελευταία χρόνια εκτός των δασικών δρόμων και των αντιπυρικών ζωνών. Δεν κάηκε με τις μεγάλες πυρκαϊές των τελευταίων ετών. Κάηκε όμως παλαιότερα. Είναι πολύ πιθανό το αρχέγονο δάσος να συγκροτούνταν από πλατύφυλλα είδη, με κυρίαρχο την αριά, και το σημερινό πευκοδάσος να είναι δευτερογενής διάπλαση (πλησιοκλίμακα).

Σημεία με καλή Θέα

Η κορυφογραμμή που οριοθετεί τον αρχαιολογικό χώρο στην οποία εκτείνονται και τα ερείπια του αρχαίου τείχους.

Μονοπάτια Περίπατοι

Η διαδρομή μέχρι το αρχαίο θέατρο και την κορυφογραμμή με το αρχαίο τείχος καθώς και οι δασικοί δρόμοι που διασχίζουν την περιοχή. Στην ακτή γύρω από το λιμάνι και στην αγορά της πόλης.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Ο χώρος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη οικολογική αξία. Έχει μεγάλη οικονομική αξία ώς παραλιακή τουριστική και αρχαιολογική περιοχή. Ο χώρος είναι πανοραμικά ορατός κυρίως από τα ερείπια του αρχαίου τείχους στην κορυφή του λόφου.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυκλοφορία Οχημάτων
Μηχανοκίνητα πλεούμενα
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Τουρισμός
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πυρκαϊά.

Τρωτότητα

Η πυρκαϊά είναι πάντα πιθανή από διάφορες αιτίες παρά τα όποια προληπτικά μέτρα. Άλλες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υποβάθμιση είναι περισσότερο ελέγξιμες.

Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Μικροί όρμοι
Παραλία με χαλίκια ή πέτρες
Αξιόλογα Φυτά
Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά)
Fraxinus ornus (Μικρός φράξος)
Olea europaea oleaster (Αγριελιά)
Ostrya carpinifolia (Οστρυά)
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pistacia terebinthus (Αγριοτσικουδιά)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Quercus ilex (Αριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Corvus corax corax (Κόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη