Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αγία Τριάδα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011049
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19.52
Χερσαία Έκταση (ha) 19.0
Συνολική Περίμετρος (km) 1.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Καταφύγιο Θηραμάτων
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Αγία Τριάδα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Ελαιώνας
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οπωρώνας
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Τεκτονικό μέρος αποτελούμενο από ασβεστολιθικές μάργες δεσπόζει στην αλουβιακή πεδιάδα.

Περιγραφή Τόπου

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στο δυτικό άκρο του επιμήκους ηβώματος που εκτείνεται από τα Δ προς τα Α, όπου βρίσκεται και η Φαιστός. Στους πρόποδες του ηβώματος ρέει ο Γεροπόταμος, οι όχθες του οποίου καλύπτονται από πυκνή παρόχθια βλάστηση με πλατάνια. Απρόσκοπτη θέα προς τον κόλπο και την πεδιάδα της Μεσαράς καθώς και τις νότιες κλιτύες του Ψηλορείτη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ίχνη νεολιθικού οικισμού και ελάχιστα ερείπια πρωτομινωϊκής περιόδου. Μεσομινωϊκό ανάκτορο (Βασιλική Επαύλη). Εκκλησίες ενετικής εποχής.

Σημεία με καλή Θέα

Από τον αρχαιολογικό χώρο προς τον κάμπο της Μεσαράς και τον Ψηλορείτη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Απορρίμματα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο αρχαιολογικός χώρος προστατεύεται. Σκουπίδια ρίχνονται στον Γεροπόταμο, κάτω από την Αγ. Τριάδα. Το τοπίο αλλοιώνεται από θερμοκήπια και κτίσματα μέσα στον ελαιώνα της πεδιάδας.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη