Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άπτερα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 287.00
Χερσαία Έκταση (ha) 287.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λειβάδι/Ξέφωτο
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς ασβεστολιθικοί σχηματισμοί (μαργαϊκοί και λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι).

Περιγραφή Τόπου

Ο αρχαίος οικισμός Άπτερα βρίσκεται σε πλάτωμα μιας ράχης με κατεύθυνση Δ-Α, πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Υπάρχουν λίγες καλλιέργειες ελιάς και εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν καλυφθεί από φρύγανα και μακκία. Στο άκρο του πλατώματος υπάρχει ενετικός πύργος με θέα προς το φρούριο Ετζέντη και τον κόλπο της Σούδας προς Β, προς τη βόρεια ακτή και την πεδιάδα με τον ελαιώνα στα ΒΑ και προς τα Λευκά όρη στα ΝΔ. Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εξαίρετη παρά τους ακαλαίσθητους οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το φρούριο Ετζέντη και την πεδιάδα στη βόρεια ακτή.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από τον ενετικό πύργο προς τον κόλπο του Σούδας τη βόρειο ακτή και τα Λευκά Όρη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η κύρια αξία του τοπίου είναι η θέα από τον αρχαιολογικό χώρο προς τον κόλπο της Σούδας.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απορρίμματα
Βοσκή
Εξόρυξη
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το τοπίο κινδυνεύει από την ακαλαίσθητη δόμηση στη γύρω περιοχή.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ακαλλιέργητη και διαταραγμένη γη
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη