Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βώρος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα Βώρος
Συνολική Έκταση (ha) 245.80
Χερσαία Έκταση (ha) 246.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οπωρώνας
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες και αλουβιακές αποθέσεις.

Περιγραφή Τόπου

Παραδοσιακός οικισμός κτισμένος στη ράχη ενός λόφου πάνω από την πεδιάδα της Μεσαράς. Αξιόλογα παραδοσιακά κτίσματα. Τα νεότερα ακαλαίσθητα κτίσματα δεν αλλοιώνουν σημαντικά την όψη του χωριού από μακριά. Ο οικισμός περιβάλλεται από ελαιώνες, οπωρώνες και άλλες καλλιέργειες.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Υπάρχει αξιόλογο λαογραφικό Μουσείο.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Διάβρωση
Οδοποιϊα
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική, εκχερσώσεις και διάνοιξη δρόμων αλλοιώνουν το τοπίο.

Τρωτότητα

Το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στη διάβρωση.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη