Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αγία Ειρήνη
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011115
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 78.61
Χερσαία Έκταση (ha) 78.6
Συνολική Περίμετρος (km) 5.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 210.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Καταφύγιο Θηραμάτων
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Φαράγγι
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες.

Περιγραφή Τόπου

Στενό φαράγγι με πλούσια παρόχθια βλάστηση και καλλιέργειες εληάς και οπωροφόρων. Το φαράγγι ξεκινά από τους Β. πρόποδες του Γιούχτα και συνεχίζει με κατεύθυνση προς Β για να καταλήξει στο δρόμο Ηρακλεών-Κνωσού-Αρχανών όπου κλείνεται από πέτρινο υδραγωγείο με καμάρες. Στην δεξιά όχθη του φαραγγιού η εκκλησία της Αγ. Ειρήνης με χώρο διαμορφωμένο για πικ-νικ. Στην κόψη της απόκρημνης αριστερής όχθης ακαλαίσθητες κατοικίες.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Το φαράγγι αποτελεί νησίδα φυσικού τοπίου σε ένα εν γένει υποβαθμισμένο περιβάλλον.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αναψυχή
Κυκλοφορία Οχημάτων
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Abies alba (Χτενοέλατο)
Crepis auriculifolia
Cyclamen creticum
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη