Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Orcinus orca Όρκα
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο