Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Delphinus delphis Δελφίνι
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός