Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Meles meles Ασβός
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Mus musculus Σταχτοποντικός
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα