Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Phocaena phocaena Φώκαινα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα