Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης