Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Cervus elaphus Ελάφι
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν