Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος