Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vimba melanops Μαλαμίδα
Valencia letourneuxi Ζουρνάς