Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα