Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι