Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό