Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tinca tinca Γληνί