Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Huso huso Μουρούνα
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος