Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος