Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT2011024 Νησίδα Οξειά
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AB5080105 Νήσος Φιδούσα
AT9900035 Νήσος Φαρμακονήσι (Φάρμακο)
AB5080130 Νήσος Φαλκονέρα
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου
AB5080004 Νήσος Σύρνα Δωδεκανήσου
AB5080015 Νήσος Σύμη
AB5080104 Νήσος Σχοινούσα
AB6080051 Νήσος Πρασονήσι
AB5080035 Νήσος Παχειά
AB5080025 Νήσος Παλαιά Καμένη
AB5080116 Νήσος Πάτμος
AB5080034 Νήσος Οφιδούσσα
AB6080055 Νήσος Μικρονήσι Νοτιανατολικά Κρήτης
AB6080054 Νήσος Μικρονήσι Μιραμπέλλου
AB5080072 Νήσος Μακρά, Μικρό και Μεγάλο Φτενό
AB5080109 Νήσος Μάκρα
AB5080140 Νήσος Λεχούσα
AB5080042 Νήσος Λεβίθα
AB5080097 Νήσος Καρδιώτισσα
AB5080018 Νήσος Κάλυμνος
AB5080026 Νήσος Θηρασία
AB5080027 Νήσος Βαλάξα Σκύρου
AT5011011 Νήσος Αντίμηλος