Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010047
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Παπίγκου
Συνολική Έκταση (ha) 298.32
Χερσαία Έκταση (ha) 298.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο χωριά με γκρίζα πέτρινα σπίτια, ξερολιθιές και καλντερίμια μοναδικής ομορφιάς. Πάνω από τα χωριά υψώνονται κορυφές εκατοντάδων μέτρων με κάθετες ορθοπλαγιές που διακόπτονται από μικρά φαράγγια. Στη βάση αυτών των κορυφών, που ονομάζονται "πύργοι του Πάπιγκου" υπάρχει δάσος με ποικίλα φυλλοβόλα δένδρα. Ένα μικρό φαράγγι με τρεχούμενο νερό κυλάει ανάμεσα στα δύο χωριά. Ο οικισμός του Μεγάλου Παπίγκου είναι μονοκεντρικός με κέντρο το μεσοχώρι (πλατεία), και γύρω τα σπίτια κατά μαχαλάδες. Οι μαχαλάδες είναι χτισμένοι με ελεύθερο τρόπο γύρω από το κέντρο, με κριτήρια υπαγορευμένα από τη θέα, τον ηλιασμό και την κλίση του εδάφους. Το δίκτυο των πεζοδρόμων αναπτύσσεται ελεύθερα με μεταβαλλόμενο πλάτος δίνοντας ποικιλία στον αισθητικό χαρακτήρα του με τις φυγές προς το φυσικό περίγυρο. Πίσω από τον οικισμό δεσπόζουν επιβλητικά τα βράχια της χαράδρας του Βίκου. Όλα τα καλντερίμια του οικισμού μέσα και έξω από τα όριά του, είναι λιθόστρωτα. Ο οικισμός του Μικρού Πάπιγκου είναι μονοκεντρικός, με κέντρο το μεσοχώρι (πλατεία) με την εκκλησία που βρίσκονται στην μια άκρη, ενώ το χωριό αναπτύχθηκε προς την αντίθετη πλευρά του λόφου. Το δίκτυο των πεζοδρόμων αναπτύσσεται ελεύθερα στην επιφάνεια του οικισμού και δίνει ποικιλία στον αισθητικό χαρακτήρα του με τις φυγές προς το φυσικό περίγυρο. Υπάρχουν διαπλατύνσεις στις συμβολές των δρόμων όπου και συναντούμε "ειδικές" διαμορφώσεις: σκαλοπάτια, ρείθρα, πεζούλια κλπ. Τα καλντερίμια είναι όλα λιθόστρωτα τόσο μέσα, όσο και έξω από τα όρια του οικισμού.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Πρίν το 1950 οι πλαγιές γύρω από τα δύο χωρια εκαλλιεργούντο αλλά σήμερα όλα αυτά τα χωράφια και περιβόλια είναι σχεδόν όλα εγκαταλειμένα. Η γιδοβοσκή που είναι μια πληγή για τη φύση της περιοχης εξακολουθεί να υφίσταται αλλά τείνει να εκλείψει. Το Μεγάλο Πάπιγκο είναι από τους πρώτους συγκροτημένους οικισμούς του Ζαγοριού που αναφέρονται σε χρυσόβουλο του 1352 μ.Χ.. Άκμασε σε πλούτο και ευημερία κατά το 13ο αιώνα, τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης και στα τέλη του προηγούμενου αιώνα.

Σημεία με καλή Θέα

Ολη η περιοχή έχει θαυμάσια θέα προς το φαράγγι του Βίκου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια από τα οποία το κυριότερο είναι αυτό που ανεβαίνει στο καταφύγιο και στις κορυφές του όρους Τύμφη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Συλλογή
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στην περιοχή παρατηρείται νόμιμο και παράνομο κυνήγι, υπερβολική συλλογή φυτών όπως το τσάι του βουνού και εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών.

Τρωτότητα

Η υπερβολική ανάπτυξη του τουρισμού έστω και με τη μορφή του οικοτουρισμού, το συνεχές χτίσιμο νέων σπιτιών και ξενώνων κινδυνεύουν να αλλοιώσουν την εικόνα του χώρου. Εξαιρετικά ευαίσθητο τοπίο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Λιθώνας
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Centaurea pawlowskii
Lilium candidum
Ramonda serbica
Telekia speciosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo vulpinus (Γερακίνα …)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Garrulus glandarius glandarius(?) (Κίσσα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus major major (Καλόγερος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη