Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT3011029 Φράγμα Καλαμά
A00060084 Φαράγγια Κοσκάρακας και Βιρού
AT3010045 Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες
AT4011026 Φαράγγι και κάστρο Σερβίων Κοζάνης (Πόρτες)
A00060101 Φαράγγι Συρράκου, ποταμός Χρούσιας
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
A00060058 Φαράγγι Προυσού
A00020032 Φαράγγι Πρασιών
A00050028 Φαράγγι Πετρές
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
A00060081 Φαράγγι Λούσιου
AT1011018 Φαράγγι Κοσκαράκας
AT4011042 Φαράγγι Κορομηλιάς Καστοριάς
A00030051 Φαράγγι Θερίσσου
A00050006 Φαράγγι Γαζίου
AT1011024 Φαράγγι Βουραϊκού
A00010056 Φαράγγι Βουραϊκού
AT2011041 Φαράγγι Ασπρορέματος Ευρυτανίας
A00050005 Φαράγγι Αναποδιάρη
A00050041 Φαράγγι Αγριάνας Αποσελέμη
AT9900047 Φαράγγι Αγ. Δημητρίου
A00030072 Φανάρι Ικαρίας
AT9900178 Φανά Χίου
AT4011003 Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
AT9900174 Φαλάσαρνα